SHOFNET

Maleficent 2014

Filem ini menceritakan tentang dua kerajaan yang saling bertentangan. Satu kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang sangat iri dengan kemakmuran kerajaan tetangganya kerajaan itu adalah Moors, kerajaan Moors dihuni oleh mahluk-mahluk unik nan lucu, dan diantara mereka tinggalah Peri yang sangat baik hati, dia bernama Maleficent.

Another Gallery